Học cách sống tức là học cách tự do, và tự do tức là chấp nhận việc gì phải đến sẽ đến!

0

1643

Học cách sống tức là học cách tự do, và tự do tức là chấp nhận việc gì phải đến sẽ đến!

– Guillaume Musso –

Loading...
Chia sẻ bài viết:
DMCA.com Protection Status