Home / Danh ngôn giáo dục / Học mà không suy nghĩ thì luôn u tối, suy nghĩ mà không học thì luôn nghi ngờ

Học mà không suy nghĩ thì luôn u tối, suy nghĩ mà không học thì luôn nghi ngờ

38 - Học mà không suy nghĩ thì luôn u tối, suy nghĩ mà không học thì luôn nghi ngờ

Học mà không suy nghĩ thì luôn u tối, suy nghĩ mà không học thì luôn nghi ngờ

– Khổng Tử –

Xem thêm:  Sống thành công

Check Also

danhngongiaoduc77 310x165 - Bạn càng đọc nhiều, bạn càng biết nhiều. Bạn càng học nhiều, bạn càng đi nhiều

Bạn càng đọc nhiều, bạn càng biết nhiều. Bạn càng học nhiều, bạn càng đi nhiều

Bạn càng đọc nhiều, bạn càng biết nhiều. Bạn càng học nhiều, bạn càng đi …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *