Học mà không suy nghĩ thì vô ích; suy nghĩ mà không học thì hiểm nghèo

0

danh-ngon-giao-duc-207

Học mà không suy nghĩ thì vô ích; suy nghĩ mà không học thì hiểm nghèo.

– Khổng Tử –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • nêu suy nghĩ của em về câu nói của Khổng Tử : Học mà không suy nghĩ thì vô ích suy nghĩ mà không học thì hiểm nghuy
Chia sẻ bài viết: