Kẻ hay hiếu danh, việc làm thường giả dối

0

tritue66

Kẻ hay hiếu danh, việc làm thường giả dối.

– Lã Khôn –

Loading...
Chia sẻ bài viết: