Home / Danh ngôn công việc / Khắc phục được gian nan là chuyển gian nan thành cơ hội tốt

Khắc phục được gian nan là chuyển gian nan thành cơ hội tốt

2501 - Khắc phục được gian nan là chuyển gian nan thành cơ hội tốt

Khắc phục được gian nan là chuyển gian nan thành cơ hội tốt

– W.Churchill –

Xem thêm:  Không làm được không phải vì bản thân không có khả năng, mà vì bản thân chưa đủ cố gắng.

Check Also

1101 310x165 - Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân. Chỉ cần tin là mình có thể làm được là bạn lại có thêm lý do để cố gắng thức hiện điều đó.

Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân. Chỉ cần tin là mình có thể làm được là bạn lại có thêm lý do để cố gắng thức hiện điều đó.

Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân. Chỉ cần tin là mình …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *