Home / Status tâm trạng / Khi chia tay, thứ khiến người ta nuối tiếc là kỷ niệm chứ không phải là con người

Khi chia tay, thứ khiến người ta nuối tiếc là kỷ niệm chứ không phải là con người

612 - Khi chia tay, thứ khiến người ta nuối tiếc là kỷ niệm chứ không phải là con người

Khi , thứ khiến người ta nuối tiếc là kỷ niệm chứ không phải là

– Khuyết danh –

Xem thêm:  Một người con gái lạnh lùng với tình yêu, không muốn yêu ai thường đã từng yêu rất sâu đậm và chịu tổn thương sâu sắc từ lâu.

Check Also

cham ngon tinh yeu 943 310x165 - Nhìn diều bay rất thích, có cảm giác thanh bình, tự do, tự tại... thế nhưng để có thể bay diều luôn cần có một sợi dây giữ lại. Hóa ra, cái quan trọng nhất để đảm bảo cho tự do chính là sự ràng buộc.

Nhìn diều bay rất thích, có cảm giác thanh bình, tự do, tự tại… thế nhưng để có thể bay diều luôn cần có một sợi dây giữ lại. Hóa ra, cái quan trọng nhất để đảm bảo cho tự do chính là sự ràng buộc.

Nhìn diều bay rất thích, có cảm giác thanh bình, tự do, tự tại… thế …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *