Khi chớm biết yêu thì vui. Lúc biết yêu rồi thì buồn.

0

danh-ngon-tinh-yeu-85

Khi chớm biết yêu thì vui. Lúc biết yêu rồi thì buồn.

– Leo Tolstoy –

Loading...
Chia sẻ bài viết: