Home / Danh ngôn tình yêu / Khi thích một ai đó, bạn sẽ vô thức đối xử đặc biệt với người ấy một cách rất dịu dàng

Khi thích một ai đó, bạn sẽ vô thức đối xử đặc biệt với người ấy một cách rất dịu dàng

3061 - Khi thích một ai đó, bạn sẽ vô thức đối xử đặc biệt với người ấy một cách rất dịu dàng

Khi thích một ai đó, bạn sẽ vô thức đối xử đặc biệt với người ấy một cách rất dịu dàng.

– Khuyết danh –

Xem thêm:  Nếu bạn luôn cố gắng giống một ai đó, bạn sẽ đánh mất những gì đặc biệt về mình

Check Also

3103 310x165 - Cố gắng quên người mình yêu cũng giống như cố gắng nhớ người mà mình chưa bao giờ gặp.

Cố gắng quên người mình yêu cũng giống như cố gắng nhớ người mà mình chưa bao giờ gặp.

Cố gắng quên người mình yêu cũng giống như cố gắng nhớ người mà mình …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *