Home / Danh ngôn tâm hồn / Khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ, tự kiêu một chút cũng là nhiều

Khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ, tự kiêu một chút cũng là nhiều

34 - Khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ, tự kiêu một chút cũng là nhiều

Khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ, tự kiêu một chút cũng là nhiều

– Karl Marx –

Xem thêm:  Hãy tôn trọng người khác, nếu muốn người ta tôn trọng bạn.

Check Also

tritue67 310x165 - Người quân tử cầu ở mình, kẻ tiểu nhân cầu ở người

Người quân tử cầu ở mình, kẻ tiểu nhân cầu ở người

Người quân tử cầu ở mình, kẻ tiểu nhân cầu ở người. – Khổng Tử …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *