Khoảng trống có thể được lấp đầy bằng những yêu thương nhưng tổn thương thì khó có thể bù đắp được

0

285

Khoảng trống có thể được lấp đầy bằng những yêu thương nhưng tổn thương thì khó có thể bù đắp được

– Khuyết danh –

Loading...
Chia sẻ bài viết:
DMCA.com Protection Status