Home / Danh ngôn tiền bạc / Không bao giờ được tiêu nhiều hơn số tiền bạn có

Không bao giờ được tiêu nhiều hơn số tiền bạn có

danhngontienbac74 - Không bao giờ được tiêu nhiều hơn số tiền bạn có

Không bao giờ được tiêu nhiều hơn số tiền bạn có.

– Khuyết danh –

Xem thêm:  Trở thành giàu tưởng khó, mà không khó lắm đâu. Khi ta cảm thấy đủ, tức là ta đã giàu.

Check Also

1450 310x165 - Tôi sẽ cho bạn biết làm thế nào để trở nên giàu có. Hãy sợ hãi khi người khác tham làm và hãy tham lam khi người khác sợ hãi

Tôi sẽ cho bạn biết làm thế nào để trở nên giàu có. Hãy sợ hãi khi người khác tham làm và hãy tham lam khi người khác sợ hãi

Tôi sẽ cho bạn biết làm thế nào để trở nên giàu có. Hãy sợ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *