Không có ai hoàn hảo trên đời, đó là lý do tại sao bút chì có tẩy, bút bi có bút xóa và con người có cơ hội thứ hai

0

702

Không có ai hoàn hảo trên đời, đó là lý do tại sao bút chì có tẩy, bút bi có bút xóa và con người có cơ hội thứ hai

– Khuyết danh –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • không ai là hoàn hảo
Chia sẻ bài viết:
DMCA.com Protection Status