Home / Danh ngôn gia đình / Không có bài hát nào nói đủ về mẹ. Mất mẹ là mất đi một tài sản lớn nhất trong sự giàu có của một đời người

Không có bài hát nào nói đủ về mẹ. Mất mẹ là mất đi một tài sản lớn nhất trong sự giàu có của một đời người

13 - Không có bài hát nào nói đủ về mẹ. Mất mẹ là mất đi một tài sản lớn nhất trong sự giàu có của một đời người

Không có bài hát nào nói đủ về mẹ. Mất mẹ là mất đi một tài sản lớn nhất trong sự giàu có của một đời người

– Trịnh Công Sơn –

Xem thêm:  Ngôn ngữ trần gian như túi rách. Đựng sao đầy hai tiếng Mẹ Cha

Check Also

giadinh2 310x165 - Đừng gây bất lợi cho con cái bạn bằng việc cho chúng cuộc sống dễ dàng

Đừng gây bất lợi cho con cái bạn bằng việc cho chúng cuộc sống dễ dàng

Đừng gây bất lợi cho con cái bạn bằng việc cho chúng cuộc sống dễ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *