Home / Danh ngôn công việc / Không có cái gì là dễ, nhưng cái gì cũng trở nên dễ nếu ta biết tu trí, tu tâm

Không có cái gì là dễ, nhưng cái gì cũng trở nên dễ nếu ta biết tu trí, tu tâm

2551 - Không có cái gì là dễ, nhưng cái gì cũng trở nên dễ nếu ta biết tu trí, tu tâm

Không có cái gì là dễ, nhưng cái gì cũng trở nên dễ nếu ta biết tu trí, tu tâm

– Andre Maurois –

Xem thêm:  Bi kịch không phải ở chỗ không đạt được mục tiêu, mà là ở chỗ không có mục tiêu để vươn tới

Check Also

1101 310x165 - Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân. Chỉ cần tin là mình có thể làm được là bạn lại có thêm lý do để cố gắng thức hiện điều đó.

Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân. Chỉ cần tin là mình có thể làm được là bạn lại có thêm lý do để cố gắng thức hiện điều đó.

Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân. Chỉ cần tin là mình …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *