Home / Danh ngôn công việc / Không có lao động, mọi cuộc sống đều trở nên mục ruỗng. Nhưng khi lao động không hồn, cuộc sống ngột ngạt và chết.

Không có lao động, mọi cuộc sống đều trở nên mục ruỗng. Nhưng khi lao động không hồn, cuộc sống ngột ngạt và chết.

congviec12 - Không có lao động, mọi cuộc sống đều trở nên mục ruỗng. Nhưng khi lao động không hồn, cuộc sống ngột ngạt và chết.

Không có , mọi đều trở nên mục ruỗng. Nhưng khi không hồn, cuộc sống ngột ngạt và chết.

(Without work, all life goes rotten. But when work is soulless, life stifles and dies.)

– Albert Camus –


Xem thêm:  Sự hoàn hảo không tồn tại, bạn luôn có thể làm tốt hơn và luôn có thể tiến bộ

Check Also

1692 310x165 - Tôi đã thất bại hết lần này đến lần khác, và đó là lý do mà tôi thành công!

Tôi đã thất bại hết lần này đến lần khác, và đó là lý do mà tôi thành công!

Tôi đã thất bại hết lần này đến lần khác, và đó là lý do …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *