Home / Danh ngôn cuộc sống / Không hứa bậy nên mình không phụ ai. Không tin bừa nên không ai phụ mình

Không hứa bậy nên mình không phụ ai. Không tin bừa nên không ai phụ mình

154 - Không hứa bậy nên mình không phụ ai. Không tin bừa nên không ai phụ mình

Không hứa bậy nên mình không phụ ai. Không tin bừa nên không ai phụ mình

– Ngô Hoài Dã –

Xem thêm:  Suy cho cùng, cuộc sống không nợ ta điều gì. Nên có quyền quyết định cho, không cho ta gì.

Check Also

3063 310x165 - Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có ký ức đẹp đẽ vô tận.

Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có ký ức đẹp đẽ vô tận.

Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *