Không làm nhanh, không ham lợi nhỏ. Làm nhanh dễ hư chuyện; thấy lợi nhỏ mà ham thì không thể làm nên chuyện lớn.

0

congviec559

Không làm nhanh, không ham lợi nhỏ. Làm nhanh dễ hư chuyện; thấy lợi nhỏ mà ham thì không thể làm nên chuyện lớn.

(Vô dục tốc; vô kiến tiểu lơi. Dục tốc tắc bất đạt; kiến tiểu lợi tắc đại sự bất thành.)

– Khổng Tử – 

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • những câu nói hay về công việc
  • danh ngon cong viec
  • câu nói hay về công việc
  • stt về công việc
  • stt công việc
  • châm ngôn công việc
  • danh ngôn về công việc
  • những cau ná hay về công việc
  • danh ngon viec lam
  • Danh ngon lam viec
Chia sẻ bài viết: