Home / Danh ngôn cuộc sống / Không nên nói tất cả những gì bạn biết nhưng bao giờ cũng phải biết những gì bạn nói

Không nên nói tất cả những gì bạn biết nhưng bao giờ cũng phải biết những gì bạn nói

515 - Không nên nói tất cả những gì bạn biết nhưng bao giờ cũng phải biết những gì bạn nói

Không nên nói tất cả những gì bạn biết nhưng bao giờ cũng phải biết những gì bạn nói

– M.Claudius –

Xem thêm:  Người ta làm việc thiện, để giúp đỡ chúng sinh. Nhưng một phần trong đó, cũng là giúp chính mình.

Check Also

3063 310x165 - Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có ký ức đẹp đẽ vô tận.

Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có ký ức đẹp đẽ vô tận.

Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *