Home / Danh ngôn hành động / Không quan trọng việc bạn đi chậm thế nào, miễn là đừng bao giờ dừng lại

Không quan trọng việc bạn đi chậm thế nào, miễn là đừng bao giờ dừng lại

1705 - Không quan trọng việc bạn đi chậm thế nào, miễn là đừng bao giờ dừng lại

Không quan trọng việc bạn đi chậm thế nào, miễn là đừng bao giờ dừng lại

– Khổng Tử –

Xem thêm:  Anh càng đi nhanh, anh càng đi được ít

Check Also

436 310x165 - Ai mà đi quá nhanh thì trên đường phẳng cũng bị vấp

Ai mà đi quá nhanh thì trên đường phẳng cũng bị vấp

Ai mà đi quá nhanh thì trên đường phẳng cũng bị vấp – Tục ngữ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *