Không quan trọng việc bạn đi chậm thế nào, miễn là đừng bao giờ dừng lại

0

1705

Không quan trọng việc bạn đi chậm thế nào, miễn là đừng bao giờ dừng lại

– Khổng Tử –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • không quan trọng bạn đi chậm thế nào
  • danh ngon hanh dong
  • danh ngôn hành động
  • danh ngôn về hành động hơn lời nói suông
  • khong quan trọng việc bạn đi chậm thế nào
  • những câu nói hay về sự làm lại từ đầu
  • việc không quan trọng
Chia sẻ bài viết: