Không quan trọng việc bạn đi chậm thế nào, miễn là đừng bao giờ dừng lại

0

1705

Không quan trọng việc bạn đi chậm thế nào, miễn là đừng bao giờ dừng lại

– Khổng Tử –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • không quan trọng bạn đi chậm thế nào
  • không quan trọng bạn đi nhanh hay chậm miễn là đừng bao giờ dừng lại
  • câu nói hay hành động
  • không quan trọng bạn đi vhaajj thế nào
Chia sẻ bài viết: