Kim loại vì cứng mà hay gẫy, nước vì mềm mà được vẹn toàn.

0

danh ngon cuoc song 208 - Kim loại vì cứng mà hay gẫy, nước vì mềm mà được vẹn toàn.

Kim loại vì cứng mà hay gẫy, nước vì mềm mà được vẹn toàn.

– Khuyết danh –

Xem thêm:  Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống. Bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu.
Chia sẻ bài viết:
DMCA.com Protection Status