Kim loại vì cứng mà hay gẫy, nước vì mềm mà được vẹn toàn.

0

danh-ngon-cuoc-song-208

Kim loại vì cứng mà hay gẫy, nước vì mềm mà được vẹn toàn.

– Khuyết danh –

Loading...
Chia sẻ bài viết:
DMCA.com Protection Status