Kim loại vì cứng mà hay gẫy, nước vì mềm mà được vẹn toàn.

0

danh-ngon-cuoc-song-208

Kim loại vì cứng mà hay gẫy, nước vì mềm mà được vẹn toàn.

– Khuyết danh –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • những câu châm ngôn nói về cuộc sống
  • kim loại vì cứng mà hay gẫy nước vì mềm mà được vẹn toàn
  • Kim loại vì cứng mà khó gãy cap hay
Chia sẻ bài viết: