Home / Danh ngôn cuộc sống / Làm người tốt và làm điều tốt, đó là tất cả những gì chúng ta phải làm

Làm người tốt và làm điều tốt, đó là tất cả những gì chúng ta phải làm

2561 - Làm người tốt và làm điều tốt, đó là tất cả những gì chúng ta phải làm

Làm người tốt và làm điều tốt, đó là tất cả những gì chúng ta phải làm

– John Adams –

Xem thêm:  Thông minh là khi bạn chỉ tin một nửa những gì bạn nghe. Tài giỏi là khi bạn biết nửa nào nên tin

Check Also

3063 310x165 - Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có ký ức đẹp đẽ vô tận.

Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có ký ức đẹp đẽ vô tận.

Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *