Làm việc đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng thường kiêu ngạo.

0

danhngoncongviec77

Làm việc đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng thường kiêu ngạo.

– Khổng Tử –

Loading...
Chia sẻ bài viết: