Home / Danh ngôn công việc / Lao động là mẹ đẻ của tính lương thiện

Lao động là mẹ đẻ của tính lương thiện

465 - Lao động là mẹ đẻ của tính lương thiện

Lao động là mẹ đẻ của tính lương thiện

– Tục ngữ Đức –

Xem thêm:  Đừng quan trọng thái quá mọi việc ở đời này. Một khi ta nghĩ nó vô thường như cánh mây.

Check Also

1101 310x165 - Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân. Chỉ cần tin là mình có thể làm được là bạn lại có thêm lý do để cố gắng thức hiện điều đó.

Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân. Chỉ cần tin là mình có thể làm được là bạn lại có thêm lý do để cố gắng thức hiện điều đó.

Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân. Chỉ cần tin là mình …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *