Home / Status tâm trạng / Lời hứa bâng quơ chìm dần rồi quên hẳn, em biết đó chỉ là lời hứa đầu môi

Lời hứa bâng quơ chìm dần rồi quên hẳn, em biết đó chỉ là lời hứa đầu môi

936 - Lời hứa bâng quơ chìm dần rồi quên hẳn, em biết đó chỉ là lời hứa đầu môi

Lời hứa bâng quơ chìm dần rồi quên hẳn, em biết đó chỉ là lời hứa đầu môi

– Khuyết danh –

Xem thêm:  Có rất nhiều điều người nghe rất nhớ mà người nói đã quên mất rồi

Check Also

unnamed 310x165 - Những câu thơ hay về cuộc sống ý nghĩa bạn tâm đắc

Những câu thơ hay về cuộc sống ý nghĩa bạn tâm đắc

Những câu thơ hay về cuộc sống sau đây khá ý nghĩa,mang nhiều thông điệp …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *