Home / Danh ngôn công việc / Lòng nhiệt tình cộng với sự ngu dốt bằng sự phá hoại

Lòng nhiệt tình cộng với sự ngu dốt bằng sự phá hoại

191 - Lòng nhiệt tình cộng với sự ngu dốt bằng sự phá hoại

Lòng nhiệt tình cộng với sự ngu dốt bằng sự phá hoại

– Vladimir Ilyich Lenin –

Xem thêm:  Nếu bạn muốn lên chỗ cao nhất, thì hãy bắt đầu từ chỗ thấp nhất

Check Also

1101 310x165 - Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân. Chỉ cần tin là mình có thể làm được là bạn lại có thêm lý do để cố gắng thức hiện điều đó.

Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân. Chỉ cần tin là mình có thể làm được là bạn lại có thêm lý do để cố gắng thức hiện điều đó.

Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân. Chỉ cần tin là mình …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *