Home / Danh ngôn cuộc sống / Lòng tốt là thứ ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe, người mù có thể thấy

Lòng tốt là thứ ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe, người mù có thể thấy

268 - Lòng tốt là thứ ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe, người mù có thể thấy

Lòng tốt là thứ ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe, người mù có thể thấy

– Mark Twain –

Xem thêm:  Khi ta mong người khác. Được hạnh phúc hơn mình. Nghĩa là ta độ lượng. Đang bố thí vô hình.

Check Also

3063 310x165 - Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có ký ức đẹp đẽ vô tận.

Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có ký ức đẹp đẽ vô tận.

Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *