Home / Danh ngôn cuộc sống / Luật lệ không công bằng thì tự nó đã là một dạng bạo lực

Luật lệ không công bằng thì tự nó đã là một dạng bạo lực

305 - Luật lệ không công bằng thì tự nó đã là một dạng bạo lực

Luật lệ không công bằng thì tự nó đã là một dạng bạo lực

– Mahatma Gandhi –

Xem thêm:  Chẳng thà thất bại một cách vinh dự còn hơn thành công bằng sự gian xảo

Check Also

3063 310x165 - Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có ký ức đẹp đẽ vô tận.

Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có ký ức đẹp đẽ vô tận.

Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *