Home / Danh ngôn cuộc sống / Lương tâm là tòa án công bằng nhất của mọi người, bạn không bao giờ dối lương tâm mình được

Lương tâm là tòa án công bằng nhất của mọi người, bạn không bao giờ dối lương tâm mình được

463 - Lương tâm là tòa án công bằng nhất của mọi người, bạn không bao giờ dối lương tâm mình được

Lương tâm là tòa án công bằng nhất của mọi người, bạn không bao giờ dối lương tâm mình được

– Kinh Phật –

Xem thêm:  Có thể dễ dàng chấp nhận sự bất công vì công bằng mới là thức làm nhức nhối

Check Also

3063 310x165 - Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có ký ức đẹp đẽ vô tận.

Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có ký ức đẹp đẽ vô tận.

Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *