Home / Danh ngôn gia đình / Mẹ nuôi con biển bờ lai láng, con nuôi mẹ kể tháng kể ngày

Mẹ nuôi con biển bờ lai láng, con nuôi mẹ kể tháng kể ngày

danh ngon ve me 110 - Mẹ nuôi con biển bờ lai láng, con nuôi mẹ kể tháng kể ngày

Mẹ nuôi con biển bờ lai láng, con nuôi mẹ kể tháng kể ngày.

– Tục ngữ Việt Nam –

Xem thêm:  Ngôn ngữ trần gian như túi rách. Đựng sao đầy hai tiếng Mẹ Cha.

Check Also

giadinh5 310x165 - Nơi nào có hôn nhân mà không có tình yêu, ở đó xuất hiện tình yêu mà không có hôn nhân

Nơi nào có hôn nhân mà không có tình yêu, ở đó xuất hiện tình yêu mà không có hôn nhân

Nơi nào có hôn nhân mà không có tình yêu, ở đó xuất hiện tình …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *