Home / Danh ngôn hành động / Mỗi người có thể nghi ngờ gì bạn nói, nhưng họ sẽ tin khi thấy điều bạn làm

Mỗi người có thể nghi ngờ gì bạn nói, nhưng họ sẽ tin khi thấy điều bạn làm

1514 - Mỗi người có thể nghi ngờ gì bạn nói, nhưng họ sẽ tin khi thấy điều bạn làm

Mỗi người có thể nghi ngờ gì bạn nói, nhưng họ sẽ tin khi thấy điều bạn làm

– Lewis Cass –

Xem thêm:  Con người ai cũng muốn dựa vào kẻ mạnh, nhưng thật sự chỉ có thể dựa vào chính mình

Check Also

436 310x165 - Ai mà đi quá nhanh thì trên đường phẳng cũng bị vấp

Ai mà đi quá nhanh thì trên đường phẳng cũng bị vấp

Ai mà đi quá nhanh thì trên đường phẳng cũng bị vấp – Tục ngữ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *