Home / Danh ngôn cuộc sống / Mọi người đều nói đến quyền lợi, không mấy ai nói đến bổn phận

Mọi người đều nói đến quyền lợi, không mấy ai nói đến bổn phận

345 - Mọi người đều nói đến quyền lợi, không mấy ai nói đến bổn phận

Mọi người đều nói đến quyền lợi, không mấy ai nói đến bổn phận

– Mortier –

Xem thêm:  Người nhất nhất công bằng thật tàn nhẫn. Có ai sống trên thế gian này mà lúc nào cũng được phán xét công bằng?

Check Also

3063 310x165 - Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có ký ức đẹp đẽ vô tận.

Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có ký ức đẹp đẽ vô tận.

Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *