Mọi người sẽ quên rất nhanh việc bạn làm nhưng họ sẽ nhớ rất lâu bạn đã làm nó tốt thế nào.

0

danh-ngon-cong-viec-141

Mọi người sẽ quên rất nhanh việc bạn làm nhưng họ sẽ nhớ rất lâu bạn đã làm nó tốt thế nào.

– Khuyết danh –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • nhung cau danh ngon trong cong viec
  • tôi sẽ nhớ rất lâu
Chia sẻ bài viết: