Mọi người sẽ quên rất nhanh việc bạn làm nhưng họ sẽ nhớ rất lâu bạn đã làm nó tốt thế nào.

0

danh ngon cong viec 141 -   Mọi người sẽ quên rất nhanh việc bạn làm nhưng họ sẽ nhớ rất lâu bạn đã làm nó tốt thế nào.

Mọi người sẽ quên rất nhanh việc bạn làm nhưng họ sẽ nhớ rất lâu bạn đã làm nó tốt thế nào.

– Khuyết danh –

Xem thêm:  Nếu bạn muốn lên chỗ cao nhất, thì hãy bắt đầu từ chỗ thấp nhất
Chia sẻ bài viết:
DMCA.com Protection Status