Mỗi người trong chúng ta đều có một người không thể nào quên, mặc dù người đó quên ta mất rồi

0

1290

Mỗi người trong chúng ta đều có một người không thể nào quên, mặc dù người đó quên ta mất rồi

– Khuyết danh –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • quên
Chia sẻ bài viết:
DMCA.com Protection Status