Một đặc điểm của sự khôn ngoan là không bao giờ hành động liều lĩnh

0

tritue36

Một đặc điểm của sự khôn ngoan là không bao giờ hành động liều lĩnh.

(It is a characteristic of wisdom not to do desperate things.)

– Henry David Thoreau –

Loading...
Chia sẻ bài viết: