Home / Danh ngôn cuộc sống / Một người nói hay không bằng một người nghe giỏi

Một người nói hay không bằng một người nghe giỏi

19 - Một người nói hay không bằng một người nghe giỏi

Một người nói hay không bằng một người nghe giỏi

– Ngạn ngữ Trung Quốc –

Xem thêm:  Một ngày ta cố chấp, ta ân hận suốt đời. Hãy rộng lòng lượng thứ, với tất cả mọi người.

Check Also

3063 310x165 - Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có ký ức đẹp đẽ vô tận.

Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có ký ức đẹp đẽ vô tận.

Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *