Một người phụ nữ sẽ nghi ngờ tất cả những gì bạn nói, trừ phi đó là lời ca ngợi nàng

0

phunu35

Một người phụ nữ sẽ nghi ngờ tất cả những gì bạn nói, trừ phi đó là lời ca ngợi nàng.

(A woman will doubt everything you say except it be compliments to herself.)

– Elbert Hubbard –

Loading...
Chia sẻ bài viết: