Một tuần lễ với người chăm chỉ có 7 ngày, còn với kẻ lười biếng có 7 ngày mai.

0

danh-ngon-thoi-gian-271

Một tuần lễ với người chăm chỉ có 7 ngày, còn với kẻ lười biếng có 7 ngày mai.

– Ngạn ngữ Pháp –

Loading...
Chia sẻ bài viết: