Một tuần lễ với người chăm chỉ có 7 ngày, còn với kẻ lười biếng có 7 ngày mai.

0

danh ngon thoi gian 271 - Một tuần lễ với người chăm chỉ có 7 ngày, còn với kẻ lười biếng có 7 ngày mai.

Một tuần lễ với người có 7 ngày, còn với kẻ có 7 ngày mai.

– Ngạn ngữ Pháp –

Xem thêm:  Khi bạn yêu thích công việc của mình, ngày nào cũng là ngày lễ.
Chia sẻ bài viết:
DMCA.com Protection Status