Nếu anh muốn có người vợ tốt, hãy lấy người đã từng là người con tốt

0

giadinh4

Nếu anh muốn có người vợ tốt, hãy lấy người đã từng là người con tốt.

(If you would have a good wife, marry one who has been a good daughter.)

– Thomas Fuller –

Loading...
Chia sẻ bài viết: