Nếu bạn muốn bay cao thì việc cần làm trước tiên là rũ bỏ hết mọi thứ kéo bạn xuống mặt đất

0

1435

Nếu bạn muốn bay cao thì việc cần làm trước tiên là rũ bỏ hết mọi thứ kéo bạn xuống mặt đất

– Toni Marrison –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • Muốn bay lên cao phải bỏ mọi thứ xuống mặt đất
Chia sẻ bài viết: