Home / Danh ngôn công việc / Nếu không có mục đích, anh không làm được gì cả

Nếu không có mục đích, anh không làm được gì cả

45 - Nếu không có mục đích, anh không làm được gì cả

Nếu không có mục đích, anh không làm được gì cả

– Diderot –

Xem thêm:  Đừng nên cố gắng trở thành một người thành công, hãy cố gắng trở thành một người có giá trị

Check Also

1101 310x165 - Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân. Chỉ cần tin là mình có thể làm được là bạn lại có thêm lý do để cố gắng thức hiện điều đó.

Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân. Chỉ cần tin là mình có thể làm được là bạn lại có thêm lý do để cố gắng thức hiện điều đó.

Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân. Chỉ cần tin là mình …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *