Ngày mới đến cùng với sức mạnh mới và suy nghĩ mới

0

thoigian61

Ngày mới đến cùng với sức mạnh mới và suy nghĩ mới.

(With the new day comes new strength and new thoughts.)

– Eleanor Roosevelt –

Loading...
Chia sẻ bài viết: