Home / Danh ngôn tình bạn / Người ảnh hưởng tới bạn là người tin vào bạn

Người ảnh hưởng tới bạn là người tin vào bạn

281 - Người ảnh hưởng tới bạn là người tin vào bạn

Người ảnh hưởng tới bạn là người tin vào bạn

– Henry Drummond

Xem thêm:  Danh ngôn hay về thầy cô và mái trường

Check Also

1498 310x165 - Một tiếng "Bạn cũ" đôi khi làm lòng người ta cảm thấy rất buồn, còn buồn hơn cả "Người yêu cũ"

Một tiếng “Bạn cũ” đôi khi làm lòng người ta cảm thấy rất buồn, còn buồn hơn cả “Người yêu cũ”

Một tiếng "Bạn cũ" đôi khi làm lòng người ta cảm thấy rất buồn, còn …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *