Người bi quan phàn nàn về cơn gió; người lạc quan chờ đợi nó đổi chiều; người thực tế điều chỉnh lại cánh buồm

0

danh-ngon-tinh-cach-42

Người bi quan phàn nàn về cơn gió; người lạc quan chờ đợi nó đổi chiều; người thực tế điều chỉnh lại cánh buồm.

(The pessimist complains about the wind; the optimist expects it to change; the realist adjusts the sails.)

– William Arthur Ward –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • người bi quan phàn nàn về cơn gió người lạc quan đợi gió đổi chiều viết đoạn văn
  • người bi quan trách gió người lạc quan hy vọng gió đổi hướng người thực tế thì điều chỉnh cánh buồm
  • viết 200 từ bày tỏ suy nghĩ người bi quan phàn nàn về cơn gió người lạc quan chờ đợi gió đổi chiều
  • viết đoạn văn bay to suy nghi người bi quan trách gió người lạc quan hy vọng gió đổi hướng người thực tế thì điều chỉnh cánh buồm
Chia sẻ bài viết: