Home / Danh ngôn trí tuệ / Người biết ít thường nói nhiều, trong khi người biết nhiều thường nói ít

Người biết ít thường nói nhiều, trong khi người biết nhiều thường nói ít

93 - Người biết ít thường nói nhiều, trong khi người biết nhiều thường nói ít

Người biết ít thường nói nhiều, trong khi người biết nhiều thường nói ít

– Jean Jacques Rousseau –

Xem thêm:  Tri thức không vô tình mà đạt được. Chúng ta phải tìm kiếm nó với sự nhiệt tình và đạt được nó bằng sự chăm chỉ.

Check Also

tritue36 310x165 - Một đặc điểm của sự khôn ngoan là không bao giờ hành động liều lĩnh

Một đặc điểm của sự khôn ngoan là không bao giờ hành động liều lĩnh

Một đặc điểm của sự khôn ngoan là không bao giờ hành động liều lĩnh. …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *