Home / Danh ngôn trí tuệ / Người có tài thấy được điểm mấu chốt, và coi tất cả những thứ khác là dư thừa

Người có tài thấy được điểm mấu chốt, và coi tất cả những thứ khác là dư thừa

tritue32 - Người có tài thấy được điểm mấu chốt, và coi tất cả những thứ khác là dư thừa

Người có tài thấy được điểm mấu chốt, và coi tất cả những thứ khác là dư thừa.

(A person who is gifted sees the essential point and leaves the rest as surplus.)

– Thomas Carlyle –

Xem thêm:  Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, vậy mới thật là biết

Check Also

tritue36 310x165 - Một đặc điểm của sự khôn ngoan là không bao giờ hành động liều lĩnh

Một đặc điểm của sự khôn ngoan là không bao giờ hành động liều lĩnh

Một đặc điểm của sự khôn ngoan là không bao giờ hành động liều lĩnh. …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *