Người đàn ông nên luôn xem xét bao nhiêu thứ anh ấy đã có hơn anh ấy muốn

0

danhngondanong75

Người đàn ông nên luôn xem xét bao nhiêu thứ anh ấy đã có hơn anh ấy muốn.

(A man should always consider how much he has more than he wants.)

– Joseph Addison –

Loading...
Chia sẻ bài viết: