Người đàn ông vĩ đại bởi những hành động, không phải là do bẩm sinh

0

danhngondanong74

Người đàn ông vĩ đại bởi những hành động, không phải là do bẩm sinh.

(A man is great by deeds, not by birth.)

– Chanakya –

Loading...
Chia sẻ bài viết: