Home / Danh ngôn trí tuệ / Người đi nhiều sẽ hiểu biết nhiều

Người đi nhiều sẽ hiểu biết nhiều

458 - Người đi nhiều sẽ hiểu biết nhiều

Người đi nhiều sẽ hiểu biết nhiều

– Thomas Fuller –

Xem thêm:  Một đặc điểm của sự khôn ngoan là không bao giờ hành động liều lĩnh

Check Also

tritue36 310x165 - Một đặc điểm của sự khôn ngoan là không bao giờ hành động liều lĩnh

Một đặc điểm của sự khôn ngoan là không bao giờ hành động liều lĩnh

Một đặc điểm của sự khôn ngoan là không bao giờ hành động liều lĩnh. …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *