Người giàu chưa phải là hạnh phúc mà người hạnh phúc mới là người giàu

0

70

Người giàu chưa phải là hạnh phúc mà người hạnh phúc mới là người giàu

– Duc de Levis –

Xem thêm:  Hạnh phúc tồn tại ở trong cuộc sống, còn cuộc sống tồn tại ở trong lao động

Từ khóa tìm kiếm

  • người giàu chưa phải là người hạnh phúc
Chia sẻ bài viết:
DMCA.com Protection Status