Người phụ nữ chỉ cười khi có thể cuời nhưng muốn khóc thì lúc nào cũng được

0

phunu36

Người phụ nữ chỉ cười khi có thể cuời nhưng muốn khóc thì lúc nào cũng được.

– Ngạn ngữ Pháp –

Loading...
Chia sẻ bài viết: